• AllmäntAllmänt
  • Vilka Personuppgifter?Vilka Personuppgifter?
  • Hur & VarförHur & Varför
  • SäkerhetSäkerhet
  • Var Behandlas Uppgifterna?Var Behandlas Uppgifterna?
  • RättigheterRättigheter
  • RättelseRättelse
  • RaderingRadering
  • BegränsningBegränsning
  • InvändningarInvändningar
  • KontaktuppgifterKontaktuppgifter

Användarvillkor & GDPR

Användarvillkor & GDPR

AutoMat 

Franchise 

AB 

värnar 

största 

möjliga 

mån 

om 

din 

personliga 

integritet 

och 

du 

skall 

känna 

dig 

trygg 

med 

våran 

behandling 

av 

dina 

personuppgifter. 

Denna 

integritetspolicy 

förklarar 

hur 

vi 

behandlar 

dina 

personuppgifter 

som 

samlas 

in 

samband 

med 

användandet 

av 

våran 

tjänst 

AutoMat. 

Den 

beskriver 

också 

dina 

rättigheter 

och 

hur 

du 

kan 

kontakta 

oss. 

AutoMat 

Franchise 

AB 

med 

organisationsnummer 

559239-8019 

är 

personuppgiftsansvarig 

för 

behandling 

av 

dina 

personuppgifter 

enligt 

denna 

integritetspolicy.

När 

du 

besöker 

en 

AutoMat-butik 

samlas 

personuppgifter 

in 

om 

dig 

som 

kund 

för 

att 

förhindra 

brott. 

De 

uppgifter 

som 

kan 

komma 

att 

samlas 

in 

är 

personnummer, 

namn 

och 

bilder/video 

från 

kameraövervakning. 

Personuppgifter 

som 

personnummer 

och 

namn 

inhämtas 

från 

Finansiell 

ID-Teknik 

BID 

AB 

med 

organisationsnummer 

556630-4928, 

som 

tillhandahåller 

tjänsten 

BankID.

För 

att 

ge 

dig 

en 

förståelse 

till 

hur 

vi 

behandlar 

dina 

personuppgifter 

beskriver 

vi 

nedan 

för 

vilka 

syften 

vi 

gör 

detta, 

och 

med 

vilken 

laglig 

grund 

samt 

hur 

länge 

uppgifterna 

lagras. 

För 

att 

kunna 

tillhandahålla 

våra 

tjänster: 

De 

personuppgifter 

vi 

samlar 

in 

om 

dig 

behandlas 

för 

att 

vi 

skall 

kunna 

säkerställa 

att 

våra 

tjänster 

inte 

missbrukas 

och 

att 

inga 

stölder 

eller 

annan 

brottslig 

verksamhet 

föreligger. 

Den 

lagliga 

grunden 

är 

en 

intresseavvägning 

där 

vi 

bedömt 

det 

nödvändigt 

att 

för 

att 

kunna 

bedriva 

verksamheten 

på 

ett 

säkert 

sätt 

så 

är 

det 

nödvändigt 

att 

identifiera 

användarna 

av 

butiken 

med 

namn 

och 

personnummer. 

Även 

kamerabevakningen 

baseras 

på 

en 

intresseavvägning 

där 

det 

har 

ansetts 

nödvändigt 

att 

bevaka 

butiken 

och 

området 

runtomkring 

för 

att 

förhindra 

och 

kunna 

följa 

upp 

eventuella 

brott 

som 

kan 

förekomma. 

Personuppgifterna 

kommer 

att 

lagras 

högst 

veckor 

innan 

de 

raderas 

om 

inte 

särskilda 

skäl 

uppstår, 

som 

exempelvis 

att 

brott 

föreligger.

Vi 

vidtar 

de 

legala, 

tekniska 

och 

organisatoriska 

säkerhetsåtgärder 

som 

krävs 

för 

att 

se 

till 

att 

dina 

personuppgifter 

inte 

manipuleras 

eller 

att 

obehöriga 

får 

tillgång 

till 

dem. 

Våra 

säkerhetsrutiner 

uppdateras 

och 

förbättras 

takt 

med 

att 

tekniken 

utvecklas 

och 

förbättras.

Vi 

strävar 

alltid 

efter 

att 

behandla 

dina 

personuppgifter 

inom 

EU/EES. 

Personuppgifter 

som 

behandlas 

vissa 

IT-system 

vi 

använder 

oss 

av 

kan 

dock 

komma 

att 

delas 

utanför 

EU/EES. 

Vissa 

servrar 

som 

används 

för 

att 

tillhandahålla 

tjänster 

finns 

tillgängliga 

USA. 

Vi 

säkerställer 

att 

dessa 

tjänster 

uppfyller 

gällande 

lagkrav 

genom 

att 

de 

är 

certifierade 

genom 

Privacy 

Shield 

Framework, 

som 

enlighet 

med 

dataskyddsförordningen 

gör 

att 

US 

uppfyller 

kraven 

på 

säkerhet 

inom 

GDPR.

Du 

har 

rätt 

att 

utöva 

ett 

antal 

rättigheter 

förhållande 

till 

vår 

behandling 

av 

dina 

personuppgifter, 

vilka 

beskrivs 

nedan. 

För 

att 

utöva 

dina 

rättigheter 

kontakta 

oss 

via 

kontakt@auto-mat.nu

Du 

har 

alltid 

rätt 

att 

begära 

att 

dina 

personuppgifter 

rättas 

om 

uppgifterna 

är 

felaktiga. 

Inom 

ramen 

för 

det 

angivna 

ändamålet 

har 

du 

också 

rätt 

att 

komplettera 

eventuellt 

ofullständiga 

personuppgifter. 

Om 

det 

inte 

är 

omöjligt 

eller 

medför 

en 

oproportionerlig 

ansträngning 

för 

oss 

meddelar 

vi 

de 

mottagare 

som 

fått 

del 

av 

dina 

uppgifter 

från 

oss 

att 

du 

har 

begärt 

rättelse 

av 

uppgifterna.

Du 

har 

rätt 

att 

begära 

radering 

av 

personuppgifter 

som 

vi 

behandlar 

om: 

uppgifterna 

inte 

längre 

är 

nödvändiga 

för 

de 

ändamål 

för 

vilka 

de 

har 

samlats 

in 

eller 

behandlats 

du 

invänder 

mot 

en 

avvägning 

av 

berättigat 

intresse 

som 

vi 

har 

gjort 

och 

det 

saknas 

berättigat 

intresse 

för 

oss 

som 

väger 

tyngre, 

personuppgifterna 

inte 

behandlats 

enlighet 

med 

gällande 

reglering 

personuppgifterna 

måste 

raderas 

för 

att 

uppfylla 

en 

rättslig 

förpliktelse 

som 

vi 

omfattas 

av. 

Trots 

din 

begäran 

om 

radering 

av 

personuppgifter 

har 

vi 

dock 

rätt 

att 

fortsätta 

behandlingen 

och 

inte 

tillmötesgå 

din 

begäran 

om 

behandlingen 

är 

nödvändig 

för: 

att 

uppfylla 

en 

rättslig 

förpliktelse 

som 

vi 

omfattas 

av 

att 

kunna 

fastställa, 

göra 

gällande 

eller 

försvara 

rättsliga 

anspråk 

Om 

det 

inte 

är 

omöjligt 

eller 

medför 

en 

oproportionerlig 

ansträngning 

för 

oss 

meddelar 

vi 

de 

mottagare 

som 

fått 

del 

av 

dina 

uppgifter 

från 

oss 

att 

du 

har 

begärt 

radering 

av 

uppgifterna.

Du 

har 

rätt 

att 

kräva 

att 

vår 

behandling 

av 

dina 

personuppgifter 

begränsas 

om: 

du 

bestrider 

personuppgifternas 

korrekthet, 

under 

en 

tid 

som 

ger 

oss 

möjlighet 

att 

kontrollera 

om 

personuppgifterna 

är 

korrekta 

behandlingen 

är 

olaglig 

och 

du 

motsätter 

dig 

att 

personuppgifterna 

raderas 

och 

stället 

begär 

en 

begränsning 

av 

vår 

användning 

vi 

inte 

längre 

behöver 

personuppgifterna 

för 

ändamålen 

med 

behandlingen 

men 

du 

behöver 

uppgifterna 

för 

att 

kunna 

fastställa, 

göra 

gällande 

eller 

försvara 

rättsliga 

anspråk 

du 

har 

invänt 

mot 

en 

intresseavvägning 

av 

berättigat 

intresse 

som 

vi 

har 

angett 

för 

ett 

ändamål. 

Du 

kan 

då 

begära 

begränsad 

behandling 

under 

den 

tid 

som 

vi 

behöver 

för 

att 

kontrollera 

om 

våra 

berättigade 

intressen 

väger 

tyngre 

än 

dina 

intressen 

av 

att 

få 

uppgifterna 

raderade. 

Om 

behandlingen 

har 

begränsats 

enligt 

någon 

av 

situationerna 

ovan 

får 

vi 

bara, 

utöver 

själva 

lagringen, 

behandla 

uppgifterna 

för 

att 

fastställa, 

göra 

gällande 

eller 

försvara 

rättsliga 

anspråk, 

för 

att 

skydda 

någon 

annans 

rättigheter 

eller 

om 

du 

har 

lämnat 

ditt 

samtycke. 

Om 

det 

inte 

är 

omöjligt 

eller 

medför 

en 

oproportionerlig 

ansträngning 

för 

oss 

meddelar 

vi 

de 

mottagare 

som 

fått 

del 

av 

dina 

uppgifter 

från 

oss 

att 

du 

har 

begärt 

begränsning 

av 

behandling 

av 

uppgifterna. 

Vi 

kommer 

att 

informera 

dig 

på 

förhand 

om 

begränsningen 

av 

personuppgiftsbehandlingen 

upphör.

Intresseavvägning 

för 

berättigat 

intresse. 

Du 

har 

möjlighet 

att 

invända 

mot 

att 

vi 

behandlar 

personuppgifter 

om 

dig 

med 

stöd 

av 

intresseavvägning. 

Vi 

kommer 

sådana 

fall 

att 

upphöra 

med 

behandlingen 

om 

vi 

inte 

kan 

visa 

ett 

tvingande 

berättigat 

skäl 

för 

den 

aktuella 

behandlingen 

som 

väger 

tyngre 

än 

dina 

intressen, 

rättigheter 

eller 

friheter. 

annat 

fall 

får 

vi 

bara 

behandla 

uppgifterna 

för 

att 

fastställa, 

utöva 

eller 

försvara 

rättsliga 

anspråk.

Om 

du 

har 

några 

frågor 

rörande 

behandligen 

av 

dina 

personuppgifter 

eller 

om 

du 

vill 

utöva 

några 

av 

dina 

rättigheter 

finner 

du 

kontaktuppgifter 

nedan.